Kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiralanması veya kendi adına mesken olarak kullanılmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiralanması yasaktır. Yani turizm amaçlı kiralamalarda konutu kiralayanlar alt kira sözleşmesi gibi herhangi bir yolla kiraya veremezler. Ayrıca standart bir kira sözleşmesi ile oturan kiracılar, kiracısı oldukları evi turizm amaçlı başkasına kiralayamazlar. Örneğin bir evin yıllık kiracının 2 ay tatile gittiği sürede ek para kazanmak için kiracısı olduğu evi başka birisine turizm amaçlı kiralaması yasaktır.

Ancak kullanıcı tüzel kişilerin turizm amaçlı kiraladıkları konutu, kendi personeline kullandırması bu fıkra kapsamı dışındadır. Yani bir anonim şirketi turizm amaçlı 50 gün kiraladığı konutu örneğin 5’er günden 10 ayrı personeline kullandırabilecektir. Bu durum ayrı bir kira sözleşmesi gerektirmez. İzin belgesi sahibi ile kullanıcı arasında yapılan sözleşme, sözleşmede belirtilen sürenin sonunda sona erer.

Kiraya Verdiğim Evde Kalanları Bildirmek Zorunda mıyım?

Turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlar hakkında 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri uygulanır. 1774 sayılı Kanun kapsamında bildirim yükümlülüğü konusunda izin belgesi sahibi sorumlu kişi kabul edilir.

Söz konusu Kanun birçok hüküm ihtiva ediyor. Yani kiraya verilecek konutta kiralayanlar ve çalışanlar da dahil olmak üzere 1774 sayılı Kanun kapsamında gereken tüm bilgilerin toplanması ve ilgili makamlara bildirilmesi gerekmektedir. Kanunun tamamı önemli hususlar arz etse de en önemli maddelerinden birisi olan 2.madde şu şekilde;

“Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş- ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.”

Apartmanda Kiralamaya Elverişli Ortak alan Varsa?

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 28 inci maddesi uyarınca düzenlenen yönetim planında kısa süreli kiralama faaliyetine izin verildiğine dair hüküm bulunan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânlarının bulunduğu; sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden yüksek nitelikli konutlara izin belgesi düzenlenebilir. Bu izin belgeleri düzenlenirken kat maliklerinden alınmış izin onayı aranmayacaktır. Yani yönetim planında bu alanların turizm amaçlı kiralanmasına izin verilmişse ayrıca bir oy birliği gerektiren kat malikleri onayına gerek duyulmaz. Şunu özellikle belirtmeliyiz ki bunun olması için yönetim planında izin verilmiş olması ve sadece yukarıda sayılan alanlarla sınırlı olmalıdır.

Yüksek nitelikli konutların kiralama faaliyetleri konut işletmesi eliyle de yapılabilir. Bu durumda izin belgesi konut işletmesini yapan şirket adına düzenlenir.