TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2024
KİRA Artış ORANI TÜFE%
25

2024
KİRA Artış ORANI TÜFE%

2024
KİRA Artış ORANI TÜFE%

2024
KİRA Artış ORANI TÜFE%

2024
KİRA Artış ORANI TÜFE%

2024
KİRA Artış ORANI TÜFE%

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

2024 KİRA ARTIŞ ORANI TÜFE %25

2024KİRA ARTIŞ ORANI TÜFE %25

2024 KİRA Artış ORANI TÜFE% 25

2024 KİRA ARTIŞ ORANI TÜFE% 25

2024
KİRA Artış ORANI TÜFE% 25

2024 KİRA Artış ORANI TÜFE% 25