Aile konutu şerhi eşlerden birinin diğerinin izni olmadan konut üzerinde satma ya da kiralama gibi bir işlem yapmasını engelleyen bir düzenlemedir. Tapuya şerh düşülerek gerçekleştirilen aile konutu şerhi eşlerin konut üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayarak hakları korumayı amaçlayan kanuni bir uygulamadır.
Aile Konut Şerhi Nasıl Konulur ?
Aile konut şerhini koymuş olan eş Web Tapu üzerinden talebini girerek randevu oluşturur ve Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden gelecek randevu mesajına göre bizzat kendisi gider. İşlemin gerçekleşmesi için ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır;
• Aile konutu şerhi dilekçesi
• Evlilik cüzdanı
• Başvuran tarafa ait T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği
• Söz konusu meskenin aile konutu olduğunu gösteren, muhtarlıktan alınacak belge.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Feshedilir?

Aile konut şerhini koymuş olan eş Web Tapu üzerinden talebini girerek randevu oluşturur ve Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden gelecek randevu mesajına göre bizzat kendisi gider. İşlemin gerçekleşmesi için ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır;
• Başvuran tarafa ait T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı
• Muhtarlıktan ya da Belediyen alınmış evin konut, aile evi olduğunu kanıtlayan belge.