Arsa üzerinde birden fazla kişi hak sahibi olduğu, ancak payların belli olmadığı durumlar elbirliği mülkiyeti olarak adlandırılır. Genellikle miras yolu ile kalan gayrimenkullerde karşılaşılan bu durum, iştirak halindeki mülkiyet olarak da bilinir. Payli mülkiyet ile Elbirliği mülkiyeti arasındaki fark, elbirliği mülkiyetinde kimin ne kadar oranda hak sahibi olduğunun bilinmemesi dir.
Elbirliği mülkiyetinde, gayrimenkul üzerinde herhangi bir satış işleminin yapılması için tüm hak sahiplerinin onayının alınması gerekir. Çünkü hak sahipleri, gayrimenkulün bir kısmı üzerinde değil tamamı üzerinde söz sahibidir.
Sulh Hukuk Mahkemesine başvurularak (izale-i şuyu) ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Mahkeme kararı ile ya da Tüm hak sahipleri ya da kendilerine vekalet eden kişilerin tapuya başvurması ile Elbirliği Ortaklığı durumuna son verilir ve elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilebilir.